Da. Natančneje 3-% višjo ceno dopolnilnega zavarovanja za vsako polno leto, ko zavarovanja niste plačevali. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje nima enakih cen za vse, saj lahko nekateri zavarovanci plačujejo tudi do 80 % višjo premijo od drugih. Razlog zato je pribitek na premijo, ki je kot že napisano 3 %. V kolikor posameznik ni plačeval dodatnega zavarovanja 10 let,je ta pribitek 30 %. Tega pribitka žal z rednim plačevanjem premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni več mogoče znižati.

V Sloveniji dopolnilno zdravstveno zavarovanje ponujajo 3 zavarovalnice, katero izbrati pa je povsem odvisno od vaših želja. Pred sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja primerjajte ponudbe, ugodnosti in cene premij. Pomembno je vedeti, da razlike v storitvi med zavarovalnicami ni, saj vse krijejo enake zdravstvene storitve v enakih zneskih. Tudi cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je enotna, razlika so le paketni popusti in druge ugodnosti. Da bi se izognili plačevanju višje premije ali čakalni dobi do 3 mesece, je treba dopolnilno zdravstveno zavarovanje skleniti pravočasno. Sklenite ga lahko preko spleta, pri zavarovalniškem agentu ali agenciji za zavarovanja.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje morate skleniti najkasneje v roku enega meseca od ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja. S pravočasno sklenitvijo se boste izognili čakalni dobi treh mesecev. To je doba, v kateri zavarovanec kljub plačevanju premije nima kritja. Ob pravočasni sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se šteje za datum sklenitve zavarovanja današnji datum, zavarovanje pa je veljavno že naslednji dan oziroma datum. Torej, če ste preko spleta sklenili zavarovanje ob 22h, vam zavarovanje začne veljati takoj po polnoči.

Da. Če želite zamenjati zavarovalnico, je vse, kar morate storiti, da izpolnite obrazec na spletni strani, osebno obiščete katero izmed poslovalnic ali to opravite s telefonskim klicem. Pogoj je le, da imate zavarovanje pri trenutni zavarovalnici sklenjeno več kot 12 mesecev. Odpovedi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sledi trimesečni odpovedni rok, kar pomeni, da se premija trenutni zavarovalnici plačuje še naslednje 3 mesece. Ob menjavi je posameznik vseskozi zavarovan, saj stroške do datuma prekinitve krije trenutna zavarovalnica.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si lahko uredite preko spletnega obrazca, z obiskom poslovalnice ali preko našega spletnega mesta Fri-Mobil Zavarovanja, kjer so zbrani vsi ponudniki zavarovanja na enem mestu. Preden se odločite za sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, nas pokličite ali nam pišite na zavarovanje@fri-mobil.si. Naš cilj je, da pridete do najugodnejšega zavarovanja hitro in preprosto – seveda še s kakšno dodatno ugodnostjo.

V takšnem primeru si je treba, kar se da hitro urediti obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj izguba statusa študenta pomeni izgubo zavarovanja. Najprej obiščite enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kjer si boste uredili obvezno zdravstveno zavarovanje. Nato si lahko uredite dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ga ima v Sloveniji kar 95,6 % prebivalstva. Ponujajo ga tri zavarovalnice, katero boste izbrali, je odvisno od vaših potreb, cene premije in ugodnosti, ki jih ponujajo. Ko ste izbrali ustrezno zavarovalnico dopolnilno zavarovanje, sklenite preko spleta ali osebno v poslovalnici. Da bi, plačevali čim nižjo premijo, morate dopolnilno zdravstveno zavarovanje urediti v roku enega leta.

Obvezno zdravstveno zavarovanje krije približno 70 % zdravljenja. Dopolnilno zavarovanje, kot že ime pove, dopolnjuje obvezno zavarovanje in krije 30 % stroškov zdravljenja. Pomembno je vedeti, da dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne morete uveljavljati brez urejenega obveznega zavarovanja. Dodatno zdravstveno zavarovanje krije nepričakovane stroške, ki nastanejo zaradi nezgode ali bolezni. Ker obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh stroškov, bi v primeru nesklenjenega dopolnilnega zavarovanja morali nastale stroške poravnati sami. Doplačila znašajo vse od nekaj odstotkov pa do 90 %, kar pomeni, da bi stroški znašali tudi več tisoč evrov. Ob sklenitvi dodatnega zdravstvenega zavarovanja pa te stroške krije zavarovalnica.

Ne. Obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni treba podaljševati. Izjema so primeri, kjer posameznik prekine delovno razmerje. V takšnem primeru mu obvezno zavarovanje plačuje zavod za zaposlovanje, dopolnilno zavarovanje pa si plača sam.

Da. Tudi tujci lahko sklenejo dodatno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Ker dopolnilno zavarovanje le dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje, je pogoj, da ima zakonec (tujec) slovensko zdravstveno kartico.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko posameznik ukine po enem letu od datuma sklenitve – seveda s trimesečnim odpovednim rokom. V primeru odhoda v tujino pa na zavarovalnicah predlagajo zamrznitev zavarovanja. Po prihodu v izbrano državo si mora posameznik urediti zdravstveno zavarovanje, nato pa dokazilo o zavarovanju v drugi državi pošlje svoji zavarovalnici. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se zamrzne ter se ponovno aktivira ob selitvi nazaj v Slovenijo.