Da zavarovanje opreme in zaloge je vezano na lokacijo podjetja oziroma na kraj, naveden v zavarovalni polici. To pomeni, da oprema in zaloge v prevozu ali na lokaciji izven navedene niso zavarovane.

Da. Višina premije je odvisna od dejavnosti podjetja. Podjetja imajo različne potrebe, zato je zanje treba poiskati individualne rešitve, ki se bodo optimalno prilagajale njihovi dejavnosti. Prilagodljivi paketi omogočajo zavarovanje zgradb, strojev, orodij in druge opreme, ki je ključna za delo in predstavlja večjo naložbo za podjetje.

Zavarovanje splošne civilne odgovornosti zajema kritje odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, zato ga NI mogoče skleniti brez dodatnih storitev. Lahko ga sklenete le v primeru predhodno sklenjenega zavarovanja zalog, opreme ali zgradb, kjer se izvajajo proizvodne storitve in dejavnosti.

Če se umetniški predmeti nahajajo v poslovnih prostorih podjetja, ki so navedeni v zavarovalni polici, so že zavarovani v sklopu zavarovanja poslovnih prostorov. Izjema so umetniški predmeti, ki niso v lasti podjetja, a krasijo poslovne prostore.

Da, tudi kot samostojni podjetnik lahko sklenete poslovno zavarovanje. To je namreč namenjeno vsem, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo ne glede na njihov status. Poslovno zavarovanje je še posebej pomembno za samostojne podjetnike in manjša podjetja, pri katerih lahko že najmanjša škoda pomeni prekinitev poslovanja ali osebni stečaj.

Da tudi podjetje, katerega oprema in zaloge presegajo 650.000 €, se lahko zavaruje. Sklenitev zavarovanja takšnega podjetja zahteva le oceno največje verjetne škode s strani strokovnih sodelavcev, ki je nato posredovana v oddelek strokovne podpore.