Osnovno zavarovanje nepremičnine je namenjeno vsem lastnikom stanovanj in zasebnih stanovanjskih hiš. Osnovno zavarovanje nepremičnin dopušča, da svoj dom zavarujete pred nevarnostmi, kot so požar, udar strele, vihar, padec zračnega plovila ali dela plovila, eksplozija, udarec zavarovančevega motornega vozila, manifestacije, demonstracije in toča. Seveda lahko osnovni paket razširite z dodatnimi zavarovanji, ki se prilegajo vašemu življenjskemu slogu in bivalnemu okolju. Paket zajema še čiščenje, rušenje ter odvoz. Paketi osnovnega zavarovanja nepremičnin omogočajo, da se v primeru poškodb in uničenja dom hitro obnovi, življenje pa vrne na ustaljene tire. Cena zavarovalne premije je odvisna od vrednosti in velikosti nepremičnine, nevarnosti, ki jih krije zavarovanje, franšize, višine kritij za vključene nevarnosti in načina zavarovanja.

Slovenija sodi med aktivnejša potresna območja, zato premislek o zavarovanju nepremičnine v primeru potresa ni odveč. Toda osnovni paketi zavarovanja nepremičnin NE zajemajo potresa. Ker so zavarovalniški paketi izjemno prilagodljivi, jih brez težav po želji razširite za nevarnost potresa. Zavarovanje nepremičnine za potres ne zavaruje doma le pred neposrednim dejanjem, temveč tudi pred njegovimi posledicami, kot so požari in ekspolozije.

Pri menjavi zavarovalnice je treba upoštevati novo zavarovalno polico kot celoto in zajeti pomembne dejavnike, kot so cena, kritje, zaveza in vezava. Zavarovalnico boste najlažje zamenjali ob poteku zavarovalne police. Poskrbite, da zavarovalna polica pri novi zavarovalnici začne veljati takoj, ko se stara prekine oziroma zaključi. Tako boste preprečili, da bi bil v vmesnem času vaš dom brez kritja. Posebnost pri zavarovanju doma je ta, da v primeru zavarovanja za nedoločen čas oziroma permanentnega zavarovanja, lahko le tega prekinete brez 3-mesečnega odpovednega roka. Z oddajo odstopne izjave bo zavarovanje prenehalo konec meseca.

Razlika med izlitjem vode v stanovanju in izlitjem vode v steni stanovanja je predvsem v škodi, ki nastane. Do izlitja vode v stanovanju pride ob nepravilnem delovanju ali poškodbi cevi oziroma naprav odtočne inštalacije, ki so priključene na cevovodno omrežje (klimatske naprave, pralni stroji, pomivalni stroji). Izlitje vode v steni stanovanja pa največkrat povzročijo stare vodovodne ali kanalizacijske cevi, črpalke, nepovratni ventili itd. Nevarnost izliva vode brez težav priključite k osnovnemu zavarovanju nepremičnine. Škodo izliva vode v stanovanju krije zavarovalna polica, ki jo sklene lastnik stanovanja. Škoda, ki pa nastane med izlitjem vode v steni stanovanja, pa je navadno krita iz skupinskega zavarovanja, ki ga sklene upravnik večstanovanjskega objekta.

Da. Zavarovalnica bo pokrila škodo sosednjega stanovanja, ki je nastala zaradi počene cevi v vašem domu. Po neljubem dogodku je treba vložiti odškodninski zahtevek. Po ugotovljeni odškodninski odgovornosti bo zavarovalnica povrnila škodo sosedu.

Da, za opremo stanovanja (premičnin) se sklene druga polica kot pri zavarovanju doma (nepremičnine). Zavarovanje doma lahko popolnoma prilagodite svojim potrebam, objektu, življenjskemu slogu in okolju. Paketi omogočajo, da zavarujete le objekt, opremo ali objekt in opremo. Ob tem lahko poleg opreme stanovanja zavarujete še izbrane predmete, gotovino, umetnine in druge dragocenosti.

Zavarovanje na večstanovanjskem objektu urejajo upravniki, ki poskrbijo, da so zavarovani vsi deli zgradbe, oprema in inštalacije. Skupno zavarovanje krije škodo, ki nastane na skupnih delih objekta in nepremičnini. Odškodnina pripada posameznemu lastniku stanovanja, ki ima sklenjeno požarno zavarovanje, le če je požar poškodoval tudi njegovo stanovanje. V tem primeru dobijo lastniki stanovanj odškodnino za požarno škodo iz svoje požarne police.

Da, zavarovalnica krije stroške zdravljenja in rekuperacije poškodovane osebe. Polica zavarovanja za dom velikokrat zajema kritje škode, ki jo vi ali družinski član istega gospodinjstva povzročite tretji osebi.

Ključavnico je po vlomu treba takoj zamenjati. Stroške menjave bo prevzela zavarovalnica, ki bo prav tako poskrbela za kritje škode, nastale ob nasilnem vstopu v stanovanje. Da bi ob vlomu dobili hitreje povrnjeno škodo, poskrbite že preventivno pred samim neljubim dogodkom. Fotografirajte vse vredne predmete, shranite račune in garancijske liste, ki bodo služili kot dokaz.

Vlom prinaša ogromno neprijetnosti in uničena lastnina je le ena izmed njih. Vlom je najprej treba prijaviti policiji. Fotografirajte vse prostore in naredite seznam vseh odtujenih predmetov, poiščite garancijske liste in račune. O neljubem dogodku obvestite zavarovalnico v roku treh dni. Poskušajte čim manj spreminjati stanje uničene lastnine, po dogovoru z zavarovalniškim cenilcem jo lahko prestavite na eno mesto. To bo cenilcu olajšalo popis poškodovanih stvari, zbiranje podatkov in ugotavljanje višine prijavljene škode.