Ko vam vdrejo v stanovanje

Vdor v stanovanje je zadnje čase žal vse bolj pogost tudi v Sloveniji. Nepridipravi imajo za to sicer najraje poletne mesece, ko so stanovalci na dopustih in jih pri njihovem »delu« nihče ne moti oz. je možnosti zato manj. Zato o svojem dopustu ne obveščajmo po različnih socialnih omrežjih, saj bomo morda prav zaradi tega tarča vloma, medtem ko nas ne bo doma.

Če do vloma pride, mora posameznik takoj po vlomu poklicati policijo. Le-ta bo opravila ogled kraja in poiskala morebitne sledi, ki so jih tatovi pustili za seboj. Po tem moramo fotografirati vse prostore, kjer lahko zaznamo škodo – fotografirajmo še tako na prvi pogled zanemarljive detajle, saj bo prav vsaka fotografija pomagala, da zavarovalnica oceni škodo, ki je nastala. Sledi klic na zavarovalnico, po katerem se lotimo popisa vseh ukradenih predmetov.

Velikokrat se pojavi vprašanje, kako bomo dokazali, kaj vse so nam vlomilci odnesli. Kot dokaz služi shranjen račun oz. garancijski list, zato je te dokumente potrebno shranjevati.

Prijava škode sicer poteka enako kot pri drugih nezgodah, povezanih z nepremičnino, se pa lahko ta postopek nekoliko zavleče, saj mora zavarovalnica počakati na policijski zapisnik. Izpostaviti je treba tudi dejstvo, da so nekatere stvari (običajno stvari višjih vrednosti) lahko tudi vrednostno omejene, kar je sicer odvisno od sklenjene zavarovalne pogodbe. Če je škoda večja, lahko zavarovanec dobi izplačano le toliko, kot je dogovorjeno v pogodbi, ki jo je sklenil z zavarovalnico. V nekaterih primerih je višino kritja je mogoče tudi naknadno tudi povečati.

Vdor v hišo

Ko v stanovanju poči cev in imaš zalito stanovanje

Pok cevi v stanovanju žal ni nič nenavadnega in zgodi se lahko zares vsakomur. Če imamo sklenjeno dobro polico za zavarovanje, nam bo zavarovalnica povrnila škodo za večino stvari, ki so bile ob poplavi uničene. Kljub vsemu pa naj že na začetku poudarimo, da moramo biti pri sklepanju zavarovalne pogodbe pozorni ne le na premijo, ki jo je potrebno plačati zavarovalnici, pač pa tudi na samo vsebino pogodbe.
Ob prijavi škode mora zavarovanec tudi v primeru poplave zaradi počene cevi zavarovalnici posredovati vse potrebne podatke in dokaze, da se lahko hitreje in kvalitetno ugotovi obseg in višina škode. Še posebej lahko v tem primeru koristijo fotografije škode, ki je nastala.

Poškodovani predmeti morajo načeloma ostati na kraju nesreče, lahko pa zavarovanec odpravi napako, če gre za škodo manjšega obsega ali če bi zaradi nje morda nastal zastoj proizvodnje in zato še dodatna gospodarska škoda.
Dokazi o nastali škodi se morajo hraniti do rešitve škodnega primera. Vsi računi, s katerimi zavarovanec dokazuje obstoj škode in jih v ta namen dostavi zavarovalnici, morajo biti specificirani. Zavarovalnica bo iz dokaznega gradiva razbrala vse potrebne podatke za likvidacijo škode ter obračunala zavarovalnino, o njeni višini pa bo obvestila zavarovanca.

Poplava

Ko si ti povzročitelj nezgode na cesti

Ne glede na to ali smo prometno nezgodo povzročili sami ali smo bili v nezgodi udeleženec, je najprej potrebno poskrbeti za to, da pomagamo vsem udeležencem nesreče. Prepričajmo se, da so vsi, ki so bili v nezgodi udeleženi, nepoškodovani in tistim, ki so se poškodovali, nudimo ustrezno pomoč oz. pokličemo reševalce. Pri tem smo pozorni na to, da s svojim početjem ne ogrožamo sebe in drugih.

Za tem pokličemo policijo in izpolnimo evropsko poročilo. Policije o nesreči ni nujno obveščati, če je bila poškodba minimalna in je krivca za nezgodo mogoče določiti – v tem primeru se izpolni samo evropsko poročilo. V kolikor je prišlo do telesnih poškodb, večje materialne škode oz. krivca ni mogoče določiti, je nujno poklicati policijo, ki bo naredila zapisnik. Kljub vsemu je evropsko poročilo tudi ob policijskem zapisniku potrebno izpolniti, saj bo povračilo škode pri zavarovalnici tako enostavnejše.

Škodo, ki je nastala, je zavarovalnici potrebno prijaviti najkasneje v treh dneh po nesreči. Tako pri izpolnjevanju evropskega poročila kot tudi pri izpolnjevanju obrazca za prijavo škode je treba biti pozoren na to, da so podatki, ki jih navajamo zares točni. Po prijavi se opravi cenitev škode, nato pa se lahko izvede popravilo vozila.

Prometna nesreča

Ko te doletijo naravne nesreče

Škoda se pogosto pojavlja tudi ob naravnih nesrečah, ki jih posamezniki ne moremo predvideti, niti se nanje pripraviti in škode tako zmanjšati. Kljub vsemu pa se lahko tudi pred naravnimi katastrofami ustrezno zavarujemo.

V Sloveniji od vseh naravnih nesreč najpogosteje opažamo prijavo škode ob poplavah. Ne glede na izvor škode, je najprej treba zavarovati človeška življenja. Nato skušamo preprečiti nadaljnjo škodo in nastalo škodo dokumentirati, preveriti zavarovalno kritje na polici in prijaviti škodo zavarovalnici.

Dobro je vedeti, da ob naravnih nesrečah zavarovalnice običajno podaljšajo rok za prijavo škode. Sploh, če gre za poplave, rok premaknejo v čas, ko voda že odteče in so tako tudi škodne posledice bolje vidne. Omenimo naj še, da je škoda zaradi poplave načeloma omejena, odvisno od obsega dogovorjenega kritja po polici. Nekatera kritja tega tveganja sploh ne zajemajo.

Vsakomur pa se lahko zgodi tudi, da škodo povzroči sam. Ne glede na to dejstvo, ukrepajmo z glavo. Ob škodnem dogodku zmeraj najprej poskrbimo za vse, ki so bili v njem udeleženi, nato pa škodo na ustrezen način prijavimo zavarovalnici in pred tem škodo tudi dokumentiramo. Če je škoda večja ali je ob nezgodi prišlo do telesnih poškodb, kontaktiramo tudi policijo, ki bo napravila zapisnik.

Potres