FRI-MOBIL ZAVAROVANJA

Vrste avtomobilskih zavarovanj

Avtomobilsko zavarovanje

Avtomobilska odgovornost (AO)

je osnovno zavarovanje avtomobila – odgovornosti za povzročene škode proti tretjim osebam. Je zakonsko predpisano in brez sklenitve te podvrste, avtomobila ne morete registrirati. Osnovno zavarovanje AO izrecno izključuje telesne poškodbe voznika, ko povzroči prometno nezgodo.

Avtomobilska odgovornost (AO+)

razširja zavarovanje odgovornosti tudi na voznika, praviloma so zavarovalne vsote omejene na 51.000€. Zavarovanje poleg telesnih poškodb običajno krije tudi pogrebne stroške, izključene pa so škode na osebnih stvareh (obleka, osebna prtljaga).

Avtomobilska odgovornost (AO+)
Kasko zavarovanje

Avtomobilsko kasko zavarovanje (AK)

krije večino poškodb avtomobila. Poudariti je treba, da so zavarovalna kritja med zavarovalnicami različna. Pri eni od zavarovalnic izgubite bonus le v 3 primerih, pri drugi pa lahko v 11.  Razlike so tudi v primerih, ko morate plačati odbitno franšizo.

»Pomembno: iz navedenega zato ni mogoče popolnoma primerjati zavarovanj med seboj  le na osnovi cene, če ne poznate zavarovalnih pogojev.«

Delna kasko zavarovanja (DK)

so zavarovalna kritja za škode na steklu (E), svetlobnih telesih in ogledalih (J), naletu divjadi ali domačih živali (D), tatvini (K), parkirišču (H) ter nadomestno vozilo (I). Nekatere zavarovalnice imajo ločeno še kombinacijo za naravne nesreče (B). Praviloma so to splošne oznake, nekatere zavarovalnice jih označujejo drugače. Običajno se delne kombinacije avtomobilskega kaska zavarujejo brez odbitne franšize.

Avtomobilska odgovornost
Asistenca

Avtomobilska asistenca (ASS)

je zavarovanje avtomobilske pomoči na cesti v primeru okvare ali prometne nezgode vozila. Nudijo lahko tudi nadomestna vozila, prevoze oseb do doma in drugo. V zadnjem letu so se kritja močno povečala in so postala velika konkurenca članstvu AMZS. V osnovi nudijo celo več, premija je nižja.