FRI-MOBIL ZAVAROVANJA

Vrste premoženjskih zavarovanj

Premoženjska zavarovanja pred nepričakovanimi dogodki  (požar, izliv vode, vlom, rop), podnebnimi spremembami in vremenskimi razmerami, ki jih spremljajo ekstremni dogodki (viharji, toča, plazovi) se morate primerno zavarovati.  Ti dogodki ogrožajo vaše premoženje. Priporočamo vam, da svoje premoženje pravočasno in ustrezno zavarujete.

 

Za varnost vašega doma lahko poskrbite že danes z zavarovanjem:

  • stanovanjskih nepremičnin (stanovanje, hiša..)
  • stanovanjskih premičnin (stanovanjska oprema in osebni predmeti)
  • odgovornosti (odgovornost iz posesti nepremičnine in odgovornost zasebnika)
  • storitev domske asistence
  • storitev mobilne asistence
  • družinskih članov za primer nezgode