Zdravje in nezgode

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ker pa obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh zdravstvenih storitev v celoti, se zavarovana oseba sama odloči ali krije razliko sama ali se za to razliko prostovoljno zavaruje.

Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je urejeno tako, da smo vsi državljani in tisti, ki se legalno nahajajo na področju Slovenije (npr. tuji študentje, tuji delavci) vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje večine zdravstvenih storitev ne krije v celoti, zato moramo del cene kot doplačilo plačati sami ali pa se za ta del doplačila zavarovati za doplačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev. V kolikor nimamo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja potem krijemo stroške zdravstvenih storitev sami.

Obvezno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: OZZ) si uredimo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sicer glede na status:

  • ZAPOSLEN
  • DIJAK ŠTUDENT (dokler se šola na osnovi potrdila o šolanju je zavarovan kot družinski član po enem od staršev, po noveli Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju si mora študent po dopolnjenem 26. letu starosti obvezno zdravstveno zavarovanje urediti sam)
  • NEZAPOSLEN  prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje: OZZ mu uredi Zavod RS za zaposlovanje
  • OSEBA S STALNIM PREBIVALIŠČEM V RS (OZZ si mora urediti sam)
  • OSEBA BREZ PRIHODKOV ( OZZ mu uredi občina stalnega prebivališča)
Zdravstveno zavarovanje